Kavimler Göçü ve Sonuçları

2014-01-07 23:13:00

Çiçi'ye bağlı Batı Hunları Çin'in ve Doğu Hunlarının baskısıyla Aral Gölü civarına göç etmişlerdi. Burada 200 sene hayatlarını sürdüren Batı Hunlarının nüfusları arttı. Toprakları yetersiz kalmaya başladı. Ve başka Türk Boylarının katılmasıyla güçlendiler. MS. 374 yılında Volga(İtil) nehrini aşarak Batı'ya (Avrupa'ya) doğru ilerlemeye başladılar. Türklerin bu ilerlemeleri karşısında önlerinde bulunan Vizigot Ostrogot Vandal SaksonFrank Germen gibi bir çok kavim hareketlenerek Türklerden kaçmaya başladılar. Böylece Batı Hun Türklerinin sebep olduğu bu olaya tarihte Kavimler Göçü adı verilir (375).

Kavimler Göçü'nün Sonuçları


1) Roma İmparatorluğu; Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere ikiye ayrıldı (395). Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında bu Germen kavimleri tarafından yıkıldı.
2) Avrupa'nın etnik yapısı değişti. (Germen kavimlerinin Avrupa'daki yerli kavimlerle karışması sonucu yeni milletler ortaya çıktı.)
3) Türkler Avrupa'da Avrupa Hun Devleti'ni kurdular.
4) İngiltere Fransa gibi Avrupa devletlerinin temeli atıldı.
5) Avrupa'da Feodalite(Derebeylik) rejimi ortaya çıktı.
6) İlk çağ kapandı Ortaçağ başladı.


 

0
0
0
Yorum Yaz